Как се прави хидроизолация на басейн

За водоустойчивост на плувни басейни се препоръчва използването на епоксидно-циментови системи, тъй като те създават здрава бариера срещу противоналягане, както и устойчив слой. Еластични хидроизолационни смоли без разтворители защитават повърхността по страхотен начин, като я предпазват от агресивното действие на хлора и атмосферните агенти.

Защитата на строителните съоръжения от щети причинени от водата, е много важна за тяхното функциониране. Конкретно за плувните басейни от основно значение е да се хидроизолират хоризонталните и вертикалните повърхности, така че конструкциите да могат да останат хидроизолирани и перфектно ефективни във времето.

Какво се взема предвид при хидроизолацията на плувни басейни

Важен аспект, който трябва да се вземе предвид при хидроизолацията на плувни басейни, е, че изложените повърхности обикновено са в контакт с два вида вода: подпочвените води и водата в самия басейн.

Поради агресивния характер на подземните води е необходимо внимателно да се прецени нивото им и дали присъствието им е постоянно, или временно. Що се отнася до водата вътре в басейна, тя често съдържа хлор или други агенти, които могат да компрометират стабилността на конструкцията. Поради тези причини стените на басейните трябва да бъдат внимателно хидроизолирани и защитени с най-подходящите за целта продукти.

Хидроизолация
Хидроизолацията на плувни басейни

Хидроизолация на басейни – фаза на планиране

Много проблеми могат да бъдат предотвратени по време на фазата на планиране на изграждането или обновяването на плувни басейни. Хидроизолацията сама по себе си не е достатъчна. От решаващо значение е да се предпазят повърхностите и стените от всички агресивни агенти, които могат да компрометират тяхната издръжливост.

Основни елементи, които трябва да се вземат предвид са свързани с фазата на запечатване на отливките и инженерната система на инсталацията. Също така, важни са системите за рециркулация, филтриране на водата и осветление. Всъщност всички изброени елементи от системата, ако не бъдат добре преценени могат да създадат критични проблеми и да объркат целите на хидроизолацията.

Ефективни водоустойчиви басейни

Сред най-популярните и препоръчани решения са тези с епоксидно-циментови системи – направени от интелигентно дозиране на видовете цимент и смоли – специално проектирани за мрежеста обработка на дори влажни циментови основи. Тези продукти могат да се използват както отвътре, така и отвън, за да образуват водоустойчив слой, който може да издържи на силния натиск.  

След нанасяне на подготвителната и защитна основа, новите подобрени технологии предполагат полагане на 100% твърд продукт, незамърсяващи смоли и хидроизолационни продукти. Тези високопроизводителни продукти позволяват лесно да се извършат всички операции, насочени към третиране, възстановяване и подготовка на основите на басейни, които трябва да издържат на постоянното тегло на водата.

Перфектното покритие трябва да завърши хидроизолацията както на дъното, така и на вертикалните стени на басейните. Би било идеално да се използват еластични компонентни, които оптимално защитават повърхността. Хидроизолационните продукти и решения, трябва да имат много висока устойчивост на хлор, на почистващи препарати и на вредното действие на атмосферните агенти. Особено внимание трябва да се обърне в морските райони, където солта е постоянна опасност.

За да бъдат хидроизолационните решения за плувни басейни ефективни и дълготрайни, от решаващо значение е да се обърне специално внимание преди тяхното прилагане. Важно е да се започне с внимателна подготовка на основата. След това се проверява дали няма ронливи части или вещества, които биха могли да компрометират съставките на покритието. Перфектно трябва да се запечатат всички елементи, които биха могли да „прекъснат“ линейността на повърхностите в целия басейн.

Мета описание: Това е статия, която е насочена да се запознаете с основите на хидоризолацията на басейни. Тук не предлагаме продукти и конкретни решения, но начална информация, която да 

Facebook Коментари